Közzétételi szabályzat

A Magyar Ügyvédi Kamara közzétételi szabályzata

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnöke a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 20. § (8) bekezdése, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Eisztv.) 4. § (3) bekezdése, valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadat-kereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § alapján a közérdekű adatok közzétételének, az adatigénylések teljesítésének rendjét a Magyar Ügyvédi Kamarában az alábbiak szerint állapítja meg.

tovább»