A Magyar Ügyvédi Kamara szakmai továbbképzési tevékenysége

A jogászok doktori esküjükben megfogadják, hogy "tudományuk szerzett fokozatát annak továbbművelésével mindinkább kiérdemlik, általános műveltségüknek, jogi képzettségüknek meglévő szintjét állandóan emelik". E fogadalom megtartásának egyik eszköze lehet a szakvizsga megszerzése után is a rendszeres szakmai továbbképzésben résztvétel.

Az ügyvédek szakmai továbbképzését az ügyvédi kamara szervezi [Ügyvédi törvény 12. § (2) bekezdés a) pont].

A szakmai továbbképzés (és ezzel az ügyvédi munka magas szakmai színvonalának biztosítása) az egyik eszköze annak, hogy a kar megőrizze az ügyvédi tevékenységgel szemben táplált bizalmat.

A Magyar Ügyvédi Kamara eredeti elképzelése az volt, hogy az Ügyvédi törvény tartalmazzon előírásokat a szakmai képzésről, mint ahogyan az a többi szabályozott szakmában is (könyvvizsgálóknál, szabadalmi ügyvivőknél, orvosoknál, mediátoroknál, stb.) megtörtént. A Magyar Ügyvédi Kamara előkészítette - tervezeti szinten - az ügyvédi törvény átfogó módosítását, a tervezetet megvitatta ügyvédi fórumokon. A szakmai továbbképzés kérdésében az ügyvédi karon belül teljes volt a konszenzus. Utóbb azonban kiderült, hogy az ügyvédi törvény átfogó módosítását az Országgyűlés nem tervezi, ezért megpróbáltuk, hogy támogatást szerezzünk kisebb terjedelmű törvénymódosításhoz, többek között a szakmai továbbképzés kereteinek törvényi meghatározásához. Sajnos a törvénymódosításhoz ebben a kérdésben nem kaptuk meg a szükséges támogatást. Ezért jelenleg nem marad más hátra, mint hogy kamarán belül, saját erőből, a már megkezdett szakmai továbbképzést folytassuk, illetve továbbfejlesszük.