A Magyar Ügyvédi Kamara szervezete

A Magyar Ügyvédi Kamara köztestület, az ügyvédek országos szervezete, amely önálló ügyintéző szervezettel és költségvetéssel rendelkezik [Ügyvédi törvény 109. § (1) bekezdés].

A Magyar Ügyvédi Kamara tagjai a területi kamarák [Ügyvédi törvény 109. § (3) bekezdés].

A területi ügyvédi kamara (a továbbiakban: területi kamara) köztestület, amely képviseleti, ügyintézői szervezettel, önálló költségvetéssel rendelkezik. A területi kamara működési területe a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok illetékességi területével azonos. A területi kamara elnevezésében utalni kell az illetékességi területére (Ügyvédi törvény 102. §).

A területi kamara szervei a közgyűlés, a területi kamara elnöksége, a fegyelmi bizottság, az összeférhetetlenségi bizottság és az ellenőrző bizottság. Ezen túlmenően az alkalmazott ügyvédek és az ügyvédjelöltek létrehozhatják az alkalmazott ügyvédek és az ügyvédjelöltek bizottságát, amelynek véleményét ki kell kérni a rájuk vonatkozó szabályzatoknál. Ez a rendelkezés azért szükséges, mert az alkalmazott ügyvédek és az ügyvédjelöltek nem kamarai tagok, így képviseletük a kamara egyéb szerveiben nem jelenik meg. A területi kamara alapszabálya más bizottság választását is engedélyezheti.

A Magyar Ügyvédi Kamara szervei

a) a teljes ülés,
b) az elnökség,
c) a fegyelmi bizottság,
d) az összeférhetetlenségi bizottság,
e) a választási bizottság,
f) az ellenőrző bizottság [Ügyvédi törvény 110. § (1) bek.].

A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének, elnökségének hatáskörét az Ügyvédi törvény, egyéb bizottságainak, szerveinek és tisztségviselőinek feladatait, hatáskörét, működését és eljárási rendjét az Alapszabály határozza meg [Ügyvédi törvény 115. §]