Vélemény-nyilvánítás jogszabály-előkészítés keretében

A Magyar Ügyvédi Kamara véleményt nyilvánít az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben.

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. § szerint, ha törvény valamely állami, helyi önkormányzati vagy más szervezet számára kifejezetten jogot biztosít arra, hogy a jogállását vagy a feladatkörét érintő jogszabályok tervezeteit véleményezhesse, a jogszabály előkészítője köteles gondoskodni arról, hogy az érintett szerv e jogával élhessen. A jogszabály előkészítője a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvényben meghatározottak szerint gondoskodik arról, hogy a jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető legyen.

Jogalkotási kérdésekben az ügyvédi kamara az Ügyvédi törvény rendelkezése folytán nyilváníthatja ki véleményét, bár nemegyszer előfordult, hogy nem, vagy nem időben kapta kézhez a javaslatot, így álláspontját nem tudta közölni a jogszabály-előkészítővel. Sajnálatos módon több alkalommal előfordult az is, hogy szakmai véleményünket a jogszabály előkészítője figyelmen kívül hagyta.  

A Közigazgatási és Igazságügyi  Minisztérium honlapján bárki hozzászólhat egyes jogszabály-előterjesztésekhez. A Magyar Ügyvédi Kamara honlapján azokat a jogszabály-tervezeteket tesszük közzé, amelyeket véleményezésre a Magyar Ügyvédi Kamara kézhez kapott. Olvasónk véleményét a kommentárba helyezheti. Véleményét akkor tudjuk felhasználni, ha az szakmai érvekkel alátámasztott, és szövegjavaslatot is tartalmaz, illetve ha mi magunk is elegendő időt kapunk az írásbeli álláspontunk megszövegezésére.

Véleményezhető javaslatok