Eljárás nem hatósági ügyekben

A nem hatósági ügyekben is első fokon a területi kamara elnöksége jár el. A területi elnökség eljárására ezekben az esetekben a Ket. szabályait nem kell alkalmazni. Így ezekben az ügyedben nem terheli az elnökséget ügyintézési határidő.

A területi elnökség határozata ellen a területi kamara tagja a határozat közlésétől számított tízenöt napon belül élhet fellebbezéssel, a fellebbezést a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége bírálja el [Ügyvédi törvény 106. § (3) bekezdés]. A másodfokú határozat ellen az ügyvéd további jogorvoslati lehetőséggel nem élhet, a másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatát a területi kamara kérheti, a határozat közlésétől számított harminc napon belül, az illetékes megyei bíróságnál [Ügyvédi törvény 113. § (3) bek., 104. § (4) bek.].

Az Ügyvédi törvény 12/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint a határozat nem hatósági döntés, illetve a meghozatalát megelőző eljárás nem hatósági ügy akkor, ha a kamarai tagság kizárás, illetve az ügyvéd halála miatt következik be. Az Ügyvédi törvény 12/A. § ezen rendelkezése az Ügyvédi törvény 2010. június 30-áig hatályos szövegével egybevetve értelmezhető, amely szerint a kamarai tagság megszűnéséhez vezető okok miatt is kamarai tagságot megszüntető határozatot kell(ett) hozni (ide nem értve a halál miatti megszűnést). Kérdés, hogy 2010. július 1-jétől mi a helyzet, ugyanis ettől az időponttól kezdve a lemondás is a kamarai tagság megszűnéséhez vezet, az Ügyvédi törvény 12/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján pedig csak a kamarai tagság megszüntetése hatósági ügy, a megszűnés megállapítása nem.

Határozat meghozatala azonban ezekben az ügyekben is indokolt, mivel rögzíteni kell a kamarai tagság megszűnésének időpontját, okát, valamint következményeit: a nyilvántartásból való törlést, az igazolvány, szárazbélyegző visszavonását.