A Magyar Ügyvédi Kamara tevékenysége

Az ügyvédi kamara az ügyvédek önkormányzati elven alapuló, szakmai és érdek-képviseleti feladatokat ellátó köztestülete.

 

 

 

Az ügyvédi kamara az ügyvédek szakmai irányításával, érdekképviseletével kapcsolatos közfeladatokat látja el. Ennek során
a) gondoskodik az ügyvédek jogainak védelméről, elősegíti a kötelezettségeik teljesítését, szervezi a szakmai továbbképzésüket,
b) az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szakmai szabályokat alkot,
c) véleményt nyilvánít az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben,
d) dönt az ügyvédek kamarai tagságának keletkezéséről és megszűnéséről,
e) vezeti az alkalmazott ügyvédek, alkalmazott európai közösségi jogászok, az ügyvédjelöltek, az európai közösségi jogászok, a külföldi jogi tanácsadók és az ügyvédi irodák, az irodák névjegyzékét,
f) önállóan vagy más szakmai kamarával együtt országos levéltárat (a továbbiakban: ügyvédi levéltár) működtet és tart fenn.

Az ügyvédi kamara területi kamaraként és országos kamaraként (Magyar Ügyvédi Kamara) működik. A továbbiakban a Magyar Ügyvédi Kamara tevékenységét mutatjuk be.