A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülésének dokumentumai

A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése évenként két alkalommal ülésezik. A teljes ülést a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége hívja össze. A teljes ülés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
A teljes ülés határozatának érvényességéhez a megjelent tagok többségének szavazata (egyszerű többség),az Alapszabály és a szabályzatok elfogadásához, módosításához a megjelent tagok kétharmadának szavazata (minősített többség) kell.

 

 

A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése jegyzőkönyvei.


(feltöltés alatt)