A magyar ügyvédi kamara nemzetközi kapcsolatai

A nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatépítés, illetve az ottani érdekképviselet fontosságát jól mutatja, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának II.1 és II.2.(i) alpontja is kimondja, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara az ügyvédek önszabályozásával, szakmai irányításával, érdekképviseletével kapcsolatos feladatokat látja el.

 

Ennek során országos hatáskörrel szervezi az ügyvédség nemzetközi kapcsolatait, képviseli az ügyvédséget az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsában, és egyéb nemzetközi ügyvédi szervezetekben.

A nemzetközi kapcsolatok fenntartásában a Magyar Ügyvédi Kamarával szorosan együttműködnek a területi ügyvédi kamarák is. A nemzetközi szervezetekkel való összeköttetések kiépítésében, méreténél fogva is, legnagyobb részt a Budapesti Ügyvédi Kamara vállal, míg a szomszédos országok nemzeti és helyi kamaráival való kapcsolattartásban a határmenti területi kamaráknak van jelentős szerepe.

Figyelmet érdemlő a Magyar Ügyvédi Kamara kétoldalú kapcsolatépítése a szomszédos országok nemzeti ügyvédi kamarájával (Szlovákia, Románia, stb.).