A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége ajánlásai

Az ajánlásban a MÜK Elnöksége a területi kamarák részére, egyes, jogszabályban illetve szabályzatban írt feladataik ellátásához nyújt segítséget, illetve olyan kérdésekben foglalt állást, amelyek az ügyvédi tevékenység kamarai megítélésénél (pl. fegyelmi eljárásban) merülnek fel.

 

 

 

A. 1/2011. MÜK.Eln. sz. Ajánlás a tagdíjhátralék fennállása esetén hivatalból indítandó törlési eljárás előkészítéséről
A. 2/2011. MÜK.Eln. sz. Ajánlás az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 12/A. § szerint indított ügyekben hozott határozat tartalmáról
A. 3/2011. MÜK.Eln. sz. Ajánlás az ügyvédi titok védelmének az ügyvéd munkáját segítő személyekre kiterjesztéséről
A. 1/2008. MÜK Eln. a területi kamarák részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére
A. 2/2008. MÜK Eln. az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggően ellátandó feladatokról
A. 1/2007. MÜK Eln. a pártfogó ügyvédek eljárásáról rosszhiszemű ügyfél esetén
A. 2/2007. MÜK Eln.
az ügyvéd kamarai tagságának megszűnése esetén a kamarai nyilvántartásból törlés időpontjáról