A Magyar Ügyvédi Kamara dokumentumai

Az ügyvédség helye, igazságszolgáltatással való kapcsolata, törvényben írt feladatai megkívánják, hogy a kar és a kar tagjai megfelelő szakmai hitelességet tudjanak igazolni, és hogy a működésünk olyan követelményeknek is megfeleljen, amelyet - a bizalomért cserébe - az állam kíván meg a jogügyletek biztonságossága érdekében.

 

A tízezres létszámot meghaladó ügyvédi kar működésének átláthatósága és a kamarai feladatok ellátásának rendezettsége érdekében a szabályozottság nyilvánvalóan fokozottabb igényként kerül előtérbe, mint abban az időben, amikor néhány száz ügyvéd működött.

A Magyar Ügyvédi Kamara igyekszik a kar érdekeinek védelmében minél szélesebb feladatkört biztosítani az ügyvédek számára (lásd pl. a kötelező jogi képviselet esetkörének folyamatos szélesítése), és megtartani a már elnyert feladatokat, amelyek újra és újra veszélybe kerülnek. Mindez indokolja azoknak a szakmai szabályoknak a kialakítását, amelyekkel igazolható, hogy az ügyvédség nemcsak képes arra, hogy "hiteles helyként" működjön, de akarja is az ezzel járó biztonságot nyújtani a jogkereső közönség számára.

A szakmai szabályok kialakítását ezenkívül indokolja az ügyvédi működést körülvevő jogszabályi környezet. A törvények száma 2009-ben 163 törvény, és 361 kormányrendelet született, nem beszélve az alacsonyabb szintű jogforrásokról. Az ügyvédi, kamarai működés számára segítséget nyújthat, ha ezekhez a jogszabályi rendelkezésekhez kapcsolódóan - az ügyvédeket érintő rendelkezések összegyűjtésével, kommentálásával, az egyes kamarai eljárások, vagy irodai kötelezettségek teljesítése rendjét leírva - belső szakmai szabályok látnak napvilágot. Törvényben meghatározott tárgykörökben pedig a Magyar Ügyvédi Kamara kötelezettsége a szabályzat-alkotás.

Az alábbiakban a Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatait, iránymutatásait, elnökségi állásfoglalásait, valamint az elnökségi ajánlásokat és véleményeket tesszük közzé.