Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára
Végrendeletek személyes benyújtása a
1054 Budapest, Szemere u. 8. szám alatti irodában.
Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7.

Elektronikus ügyintézés

               

 

 

 

 

1. A jelen oldalon a Magyar Ügyvédi Kamara az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatásokat kívánja közzétenni. A most kihirdetett jogszabályok szerint 2018. január 1-jétől a jogi képviselőként eljárók, valamint az ügyvédi irodák saját ügyükben is kizárólag elektronikusan járhatnak majd el. Ennek nem teljesítése a nyilatkozat hatálytalanságával járhat. Az ügyvédi kamara előtti eljárásokról a 4. pontban írunk.

Rövid összefoglaló az ügyvédek 2018. évi e-ügyintézési feladatairól
Elektronikus ügyintézés 2018. január 1-jétől, általános áttekintés

Bár a tényleges helyzet ettől várhatóan számos esetben el fog térni, időszerű közzétenni minden, ezzel kapcsolatosan rendelkezésünkre álló információt, hivatkozást. Az alábbiakban csatoljuk a jelenleg ismert adatok alapján elkészített tájékoztatót.

2. A 2016. július 1-je után indult ügyekben a kamarai határozatok bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet szintén elektronikusan kell benyújtani. Továbbra is ezen az oldalon tölthető le a MUK_K01 nevű nyomtatványsablon, amivel az ügyvédi kamarai határozatok bírósági felülvizsgálatát elektronikusan lehet kérni (ÁNYK-sablon). A perrendtartás szabályai szerint az elsőfokú szervnél (azaz a területi kamaránál) kell a keresetlevelet benyújtani, amelyet a másodfokú szerv elektronikusan küld be a bírósághoz. Ez az elektronikus kapcsolattartás jelenlegi technikája mellett azt jelentené, hogy azonos tartalommal minden területi kamarának külön-külön kellene nyomtatványsablont szerkesztenie és közzétennie, noha az alperes mindegyik ügyben a Magyar Ügyvédi Kamara lesz. Az egyszerűsítés miatt ezért inkább a Magyar Ügyvédi Kamara tett közzé erre egységes nyomtatványsablont, amely minden területi kamara számára megcímezhető. A Magyar Ügyvédi Kamara a keresetlevél megérkezését jelzi a területi kamarának, és így beszerzi tőle az elsőfokú iratanyagot.

Továbbra sem a kamarán keresztül kell benyújtani az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 104. § (4) bekezdése, 111. § (7) bekezdése és 113. § (3) bekezdése szerinti határozatok felülvizsgálata iránti, az illetékes törvényszékhez benyújtandó keresetleveleket (ezeket az OBH által közzétett P02-es nyomtatványon kell benyújtani).

Technikai útmutató az elektronikus peres eljárásokhoz
Letöltés: keresetlevél formanyomtatvány a Magyar Ügyvédi Kamara másodfokú határozatainak bírósági felülvizsgálata iránti ügyekben
Az egyes hatóságok által közzétett K01 nyomtatványsablon
Az egyes hatóságok által közzétett P26 nyomtatványsablon

3.   2018. január 1-jétől egyes hatóságoknak és bíróságoknak szükségük lesz az egyéni ügyvédek cégkapu elérhetőségére. A kamarai nyilvántartásokban ezek az adószámok jelenleg nem érhetőek el, az adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól külön hozzájárulás nélkül a kamarák nem vehetik át.

Ha az adószámát nem tesszük elérhetővé a hatóságok számára, ez jelentősen lassítja az Ön részvételével folyó ügyek intézését, és korlátozza az Önnel való kapcsolatfelvételt.

Az alábbiakban elkészítettünk egy ÁNYK űrlapot, amelynek kitöltésével megadhatja e célra az adószámát.

Kérjük, hogy az alábbi ÁNYK űrlap beküldésével

a) adják meg a Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett nyilvántartás számára az adószámukat, hogy azt a Magyar Ügyvédi Kamara rögzíthesse, és

b) biztosítsák, hogy a megadott adószámokat a Magyar Ügyvédi Kamara a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartásában is ellenőrizhesse.

 

A jelen lap beküldésével hozzájárulhat még ahhoz is, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara az egyéni ügyvéd adószámát nyilvánosan, mindenki számára elérhető módon az ügyvédkeresőben közzétegye. Ez akkor lehet hasznos, ha egyes hatóságok a nyilvános ügyvédkeresőben próbálják megkeresni az egyéni ügyvéd cégkapu elérhetőségéhez szükséges adatokat.

Ha a nyilvános keresőben való közzétételhez nem járul hozzá, az adószámát csak az ügyvédi kamarák, az Országos Bírósági Hivatal, az Országos Rendőrfőkapitányság, Legfőbb Ügyészség és Magyar Országos Közjegyzői Kamara, valamint az általuk irányított szervek számára tesszük hozzáférhetővé, egy biztonságos informatikai felületen keresztül.

Ha ezeknek a hatóságoknak sem kívánja az adószámát hozzáférhetővé tenni, ne töltse ki és ne küldje be az alábbi ÁNYK űrlapot!

Az adószám közzétételéhez vagy hozzáférhetővé tételére adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha azt a területi kamarája számára jelzi, aki az adószámát törli.

Letöltés: ÁNYK-s űrlap adószám és kapcsolódó adatkezelési hozzájárulás megadására

4.A MÜK teljes ülésének 12/2017. (XI.20.) MÜK szabályzata szerint kamarai hatósági eljárásban kötelező az elektronikus kapcsolattartás, kivéve az 1000 fő taglétszámot el nem érő ügyvédi kamarai hatósági eljárások résztvevői számára, az ügyvédi kamarai nyilvántartásban nem is szereplő résztvevők számára, valamint a külföldi jogi tanácsadók számára.

Ha a területi kamara a kérelem előterjesztésére más űrlapot nem biztosít, azt a területi ügyvédi kamarák számára is kiterjedő módon a következő felületen lehet benyújtani, a Magyar Ügyvédi Kamara címzettet kiválasztva, és a területi kamarát az erre szolgáló mezőben megjelenítve („szabad szöveges elektronikus űrlap”):

https://epapir.gov.hu/level/uj

http://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato