Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára
Végrendeletek személyes benyújtása a
Budapest, V. Szemere u. 8. szám alatti irodában.

Keresetlevél formanyomtatvány a Magyar Ügyvédi Kamara másodfokú határozatainak bírósági felülvizsgálata iránti ügyekben

               

 

 

 

 

1. A polgári perrendtartás közigazgatási perekre vonatkozó szabályai szerint kétfokú közigazgatási eljárásokban a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani, amely szerv az ügy iratait felterjeszti a másodfokú határozatot hozó szervhez (az alpereshez), és ez utóbbi szerv megküldi a bíróságnak az ügy iratait, beleértve a neki megküldött keresetlevelet, valamint a másodfokú szerv keresetlevélre vonatkozó nyilatkozatát. Ez az előírás az ügyvédi kamarákra is vonatkozik, és kiterjed az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 12/A. § szerinti kamarai hatósági ügyekre, 72. § (3) bekezdése szerinti, a Pp. XX. fejezetének hatálya alá tartozó határozatok felülvizsgálatára, valamint a 60. § (5) bekezdés alapján a másodfokú fegyelmi tanács határozatainak felülvizsgálatára egyaránt. A 2016. július 1-jén és azt követően indult ilyen ügyekben a Pp. szerint az elektronikus kapcsolattartás kötelező, tehát az ilyen kamarai határozatok felülvizsgálatát kizárólag elektronikusan lehet már kérni a bíróságtól.

2. A perrendtartás szabályai szerint az elsőfokú szervnél (azaz a területi kamaránál) kell a keresetlevelet benyújtani, amelyet a másodfokú szerv elektronikusan küld be a bírósághoz. Ez az elektronikus kapcsolattartás jelenlegi technikája mellett azt jelentené, hogy azonos tartalommal minden területi kamarának külön-külön kellene nyomtatványsablont szerkesztenie és közzétennie, noha az alperes mindegyik ügyben a Magyar Ügyvédi Kamara lesz. Hasonlóan ahhoz, ahogyan az Országos Bírósági Hivatal is minden bíróság nevében egységesen teszi közzé a nyomtatványsablonokat, és igazodva ahhoz, ahogyan az összes kormányhivatalnak is egységesen egy nyomtatványsablon kitöltője van, indokolt, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara is egységes nyomtatványsablont tegyen közzé, amely sablonban azonban minden területi kamara megcímezhető, azaz megadható elsőfokú szervként. A Magyar Ügyvédi Kamara a keresetlevél megérkezését jelzi a területi kamarának, és így beszerzi tőle az elsőfokú iratanyagot.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy az ügyvéd kollégák a 2016. július 1-jén és azt követően indult kamarai hatósági és fegyelmi ügyekben a most közzétett MUK_K01 nyomtatványt szíveskedjenek használni. A nyomtatványsablon kitöltésének és használatának módja egyebekben mindenben megegyezik a többi ÁNYK-s nyomtatványsablon használatával. Továbbra sem a kamarán keresztül kell benyújtani az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 104. § (4) bekezdése, 111. § (7) bekezdése és 113. § (3) bekezdése szerinti határozatok felülvizsgálata iránti, az illetékes törvényszékhez benyújtandó keresetleveleket (ezeket az OBH által közzétett P02-es nyomtatványon kell benyújtani).