Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára
Végrendeletek személyes benyújtása a
1054 Budapest, Szemere u. 8. szám alatti irodában.
Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7.

Elektronikus ügyintézés

               

 

 

 

 

1. A jelen oldalon a Magyar Ügyvédi Kamara az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatásokat kívánja közzétenni. A most kihirdetett jogszabályok szerint 2018. január 1-jétől a jogi képviselőként eljárók, valamint az ügyvédi irodák saját ügyükben is kizárólag elektronikusan járhatnak majd el. Ennek nem teljesítése a nyilatkozat hatálytalanságával járhat.

Bár a tényleges helyzet ettől várhatóan számos esetben el fog térni, időszerű közzétenni minden, ezzel kapcsolatosan rendelkezésünkre álló információt, hivatkozást. Az alábbiakban csatoljuk a jelenleg ismert adatok alapján elkészített tájékoztatót.

2. A 2016. július 1-je után indult ügyekben a kamarai határozatok bírósági felülvizsgálata iránti kérelmet szintén elektronikusan kell benyújtani. Továbbra is ezen az oldalon tölthető le a MUK_K01 nevű nyomtatványsablon, amivel az ügyvédi kamarai határozatok bírósági felülvizsgálatát elektronikusan lehet kérni (ÁNYK-sablon). A perrendtartás szabályai szerint az elsőfokú szervnél (azaz a területi kamaránál) kell a keresetlevelet benyújtani, amelyet a másodfokú szerv elektronikusan küld be a bírósághoz. Ez az elektronikus kapcsolattartás jelenlegi technikája mellett azt jelentené, hogy azonos tartalommal minden területi kamarának külön-külön kellene nyomtatványsablont szerkesztenie és közzétennie, noha az alperes mindegyik ügyben a Magyar Ügyvédi Kamara lesz. Az egyszerűsítés miatt ezért inkább a Magyar Ügyvédi Kamara tett közzé erre egységes nyomtatványsablont, amely minden területi kamara számára megcímezhető. A Magyar Ügyvédi Kamara a keresetlevél megérkezését jelzi a területi kamarának, és így beszerzi tőle az elsőfokú iratanyagot.

Továbbra sem a kamarán keresztül kell benyújtani az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 104. § (4) bekezdése, 111. § (7) bekezdése és 113. § (3) bekezdése szerinti határozatok felülvizsgálata iránti, az illetékes törvényszékhez benyújtandó keresetleveleket (ezeket az OBH által közzétett P02-es nyomtatványon kell benyújtani).