Mádl Ferenc

1931. január 29-én született a Veszprém megyei Bánd községben. 1955-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát. 1961-1963 között tanulmányokat folytatott a strasbourgi egyetem nemzetközi összehasonlító jogi karán.

10 éven keresztül az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében dolgozott. 1973-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. 1978-tól az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója.

1985 óta az Egyetem Nemzetközi Magánjogi Tanszékének vezetője. Az állam- és jogtudomány kandidátusi fokozatát 1964-ben, a doktori fokozatát pedig 1974-ben „A vállalat és a gazdasági verseny az európai gazdasági integráció jogában” című disszertációjával nyerte el. 1987-től az MTA levelező, majd 1993-tól rendes tagja.

Több nemzetközi tudományos intézmény tagja. Számos hazai és nemzetközi kodifikációs munkálat résztvevője. Évekig volt választott bíró nemzetközi gazdasági perekben (Budapest, Bécs, Washington).

1990. május 23-tól 1993. február 22-ig az Antall-kormány tárca nélküli minisztere, majd 1994. július 15-ig művelődési és közoktatási miniszterként tevékenykedett. 1994. februárjától júliusig a Felsőoktatási és Tudományos Tanács elnöke. 1995-ben az ellenzéki MDF, KDNP és a FIDESZ közös államfőjelöltje volt, ekkor csak ... szavazatot szerzett.

2000. június 6-án Mádl Ferencet a magyar Országgyűlés köztársasági elnökké választotta.

 

Hivatalát Göncz Árpádtól vette át, tisztségét 2005. augusztusáig töltötte be.

 

Egyetemi tanárként, akadémikusként jogászok nemzedékei számára nyitott ablakot a világra. Megmutatta, hogyan gondolkodik egy jogász ott, ahol a tudásnak becsülete van, a jogász szakmának pedig tekintélye. Polgárként viselkedett akkor, amikor az sem divat, sem pedig politikai jelszó nem volt. Köztársasági elnöksége alatt a jogállamiság kialakításának a rendszerváltás ideje alatt elért eredményeit megőrizte, elődje nyomdokain haladva a demokrácia értékrendjét gazdagította. Saját szavai szerint „Isten, gondviselés, emberi méltóság, erkölcs, szabadság, szeretet, szolidaritás” voltak „útjelzők” a számára, és „energiaforrások is egyben.”

A magyar ügyvédség köszönetnyilvánítását jelképező oklevelet és érmet Mádl Ferenc nevében titkárságvezetője, dr. Gróh Gáspár vette át dr. Bánáti Jánostól, a Magyar Ügyvédi Kamara titkárságán, 2011. május 24-én 14 órakor.

Mádl Ferenc volt köztársasági elnök 2011. május 29-én 13 órakor elhunyt. Temetésére 2011. június 7-én került sor a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben.