Ösztöndíjak

A Magyar Ügyvédi Kamara önállóan is, és más szervezetekkel együttműködve is törekszik arra, hogy a fiatal kollégák külföldön gyarapíthassák ismereteiket. Ezen az oldalon ösztöndíj-lehetőségekről tájékoztatjuk Olvasóinkat.

 

 

 

 

Felhívás

Tájékoztatjuk a kar tagjait, hogy a Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit E.V. 2013. évre is meghirdette ügyvédek részére a hospitációs programját. A programmal kapcsolatos oktatási rend 2013. május 22-én kezdődik és július 3-ig tart.

A programra azon fiatal ügyvédek jelentkezhetnek, akik 35. életévüket még nem töltötték be és tevékenységük főleg polgári jogi, kereskedelmi jogi és gazdasági jogi területre terjed. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségének határozata szerint a programban kizárólag ügyvédi, alkalmazott ügyvédi névjegyzékbe a jelentkezés időpontjában már bejegyzett ügyvéd vehet részt.

A jelentkezés egyik fontos feltétele, hogy igen jó német nyelvtudással rendelkezzenek, beleérve a jogi szaknyelv ismeretét is. Előfordulhat ugyanis, hogy a jelentkező kandidáltak egy szigorú nyelvi vizsgán kell részt vegyenek.

A jelentkezés lehetőségéből kizártak azon ügyvédek, akik német ügyvédi iroda magyarországi cégében dolgoznak vagy tevékenységüket egy német irodával kötött szerződés alapján végzik.

A jelentkezési lapokat a Magyar Ügyvédi Kamarához (1054 Budapest, Szemere u. 8.) kell legkésőbb 2013. január 20. napjáig benyújtani és azokat a kamara továbbítja a Stiftung részére.

A Deutsche Stiftung megküldte részünkre a kint tartózkodással, az elhelyezéssel és az ösztöndíj juttatással kapcsolatos tájékoztatást, melyet a kamara honlapján   (www.magyarugyvedikamara.hu) német nyelven közzétettünk. A honlapunkról ugyancsak letölthető az a jelentkezési űrlap, amelyet pontosan kitöltve kell hozzánk a jelzett határidőig megküldjenek.  Minden jelentkező köteles 2 db igazolványképet és a kérelem űrlapjához ugyancsak egy német nyelven elkészítendő részletes önéletrajzot is csatolni.

 

Budapest, 2012. november 28.

 

Dr. Bánáti János

elnök

Magyar Ügyvédi Kamara

 

Programmbeschreibung űrlap

Bewerbungsbogen űrlap