Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára
Végrendeletek személyes benyújtása a
1054 Budapest, Szemere u. 8. szám alatti irodában.
Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7.

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
Magyar Ügyvédi Kamara
MUK
KRID: 131010762

Végrendeletek nyilvántartása

1. 2/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat
az ügyvédek által készített vagy letétbe vett végrendeletek és haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok központi nyilvántartására vonatkozó szabályokról

2. Végrendeletek országos nyilvántartása

Az ügyvédi közreműködéssel készített magánvégrendeletek biztonságos őrzése céljából, valamint azért, hogy a végrendeletek léte és tartalma ismertté válhasson a közjegyzők és bíróságok előtt, a Magyar Ügyvédi Kamara létrehozta és működteti a végrendeletek országos központi nyilvántartását. A végrendeletet az ügyvéd zárt borítékban az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról szóló 3/2006. (X.16.) MÜK Szabályzat rendelkezéseinek keretei között, személyesen adja át a Magyar Ügyvédi Kamara titkárságán vagy igazolható módon, postai úton küldi meg a Magyar Ügyvédi Kamarához.

A végrendeleti nyilvántartási lap kitöltése elengedhetetlenül szükséges a végrendelet befogadásához (a nyilvántartási lap honlapunkról letölthető). A benyújtással egyidejűleg 10.000,- Ft egyszeri nyilvántartási díjat kell fizetni.

A nyilvántartási díj megfizetésének kötelezettsége

  • személyes benyújtás esetén a pénztárba történő befizetéssel,
  • a Magyar Ügyvédi Kamara UniCredit 10900011-00000009-63810001 számú számlára történő átutalással, vagy
  • postai csekken teljesíthető.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara a nyilvántartásba vett, megőrzésre zárt borítékban átadott végrendelet egy példányát megőrzi. A hagyatéki eljárásban eljáró közjegyző, vagy a hagyatékkal összefüggő polgári perben eljáró bíróság megkeresésére a Magyar Ügyvédi Kamara a végrendeleti nyilvántartás adatairól tájékoztatást ad, illetve az eljáró közjegyzőnek a végrendeletet - megkeresésre - átadja.

3. Nyilvántartási lap végrendelet nyilvántartásba vételéhez

4.Végrendeletek személyes benyújtása  a 1054 Budapest,  Szemere u. 8. sz. fsz. alatti irodában, hétfőtől péntekig 8.30-15.30 óráig.
A személyes benyújtással egyidejűleg lehetőség van a nyilvántartási díj befizetésére is!
A végrendelet postán történő feladását a 1055 Budapest, Szalay u. 7. szám alatti címre várjuk.