Az EU irányelveiben lefektetett büntetőeljárási garanciák hazai érvényesülése

A Magyar Helsinki Bizottság" A látszat fontossága - Hogyan jelennek meg a gyanúsítottak és a vádlottak a tárgyalóteremben, a nyilvánosság előtt és a médiában? (The Importance of Appearances: how suspects and accused persons are presented in the courtroom, in public and in the media)” című projektjét az Európai Unió támogatásával Magyarországon a Magyar Helsinki Bizottság valósítja meg. 

A projektben rendőrökkel, bírákkal, ügyészekkel, ügyvédekkel és büntetés-végrehajtási szakemberekkel készítendő interjúk és kérdőíves kutatás segítségével kívánjuk megvizsgálni, hogy vannak-e jogszabályi és gyakorlati továbbgondolást igénylő kérdések az ártatlanság vélelmének irányelvben rögzített érvényesülésével kapcsolatban, így különösen a kísérés során alkalmazott kényszerítő eszközök alkalmazása tekintetében. 

A kutatás eredményeit és javaslatainkat egy szakmai kerekasztalon vitatnánk meg az érintett szervezetekkel, és azokat egy tanulmány keretében is közzétesszük majd. Emellett a projekt egy olyan, az ártatlanság vélelmének érvényesülését értékelő módszertan kidolgozására is törekszik, amely más európai uniós országokban is felhasználható majd, Európa-szerte elősegítve így az irányelv megfelelő implementációját. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ügyvédi kar szakmai álláspontja is teljeskörűen megjelenhessen a kutatásban.

A kérdőív az alábbi linken érhető el:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5qANN_4zZ_xOuq0bwEBZvuXRYNYggHUXmLIda7BemDFWOSw/viewform?usp=sf_link