Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára
Végrendeletek személyes benyújtása a
1054 Budapest, Szemere u. 8. szám alatti irodában.
Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7.

Segítségkérés

Tisztelt Kamara!

..."2008 áprilisában törvénytisztelő, becsületes állampolgárként, jóhiszemű
módon deviza-alapú hitelt vettem fel az OTP Jelzálogbank Zrt-től. Miután
2008 végén bedőlt a forint árfolyama és vizsgálódni kezdtem, számtalan
gyanús körülmény arra ösztönzött, hogy a banktól tételes elszámolást kérjek
arról, hogy a havi törlesztőrészletek miből is állnak össze. A bank gyanús
módon megtagadta az elszámolást, ezért én a visszafizetést felfüggesztettem,
amíg az elszámolás meg nem valósul. 
Jeleztem a közjegyző felé, hogy vitában állok a hitelintézettel és ne adjon
ki végrehajtási záradékot a szerződésemre. Ezt a levelet közjegyző nem is
iktatta, teljesen figyelmen kívül hagyta és megindították a végrehajtást.
Hiába kértem a végrehajtás megszüntetését, hiába volt fellebbezés, a bíróság
érdemi indoklás nélkül utasította azt el. 
Jelenleg végrehajtás alatt állok egy olyan szerződés miatt, amit mindvégig
vitattam és a követelés összegét sosem ismertem el.

Egyetlen lehetőségem maradt, magának a szerződésnek a semmisségét
bizonyítva, visszaállítsuk a szerződéskötés előtti állapotot.  A közben
vidéken értéktelenné vált lakást vigye a bank és a korábbi befizetéseket
fizesse vissza.

Borzasztó elkeseredett és dühös vagyok, elszánt arra, hogy a legvégsőkig
elmenjek, mert már nincs vesztenivalóm. Szeretném elérni, hogy az igazság
végre a helyére kerüljön.

Tudomásom van arról, hogy vannak olyan ügyvédek, akiknek már sikerült az OTP
Jelzálogbank szerződéseivel kapcsolatban sikeresen bizonyítaniuk a
semmisséget. Őket szeretném megkeresni, hogy közösen összeállíthassunk egy
olyan peranyagot, amely alapján minden kétséget kizáróan bizonyítható a
semmisség. Akár külön külön szálakon elindulva is, de a végső cél a
semmisség kimondása mellett egy tetemes mértékű sérelmi díj elérése is,
aminek nagyobb részét felajánlanám sikerdíjként a közreműködő ügyvédek
részére. Én nem akarok nyerészkedni ezen.

Ha ez az anyag felhasználható lenne más OTP szerződésekre is, akkor tömeges
perek megindítására is alkalmassá válna. Így végre a családok ezrei
kerülhetnének ki abból a csapdából, amibe aljas módon belekényszerítették
őket.

Tehát azon ügyvédek megkeresését várnám, akik részt vennének egy ilyen nagy
horderejű ügyben és esetleg már rendelkeznek ehhez kellő tapasztalattal is.
Részletekkel kapcsolatban az alább megadott elérhetőségeimen
kereshetnek."...

Kérném a kamarát, amennyiben erre lehetősége van, küldje szét a tagjai
körében ezt a levelem!


Üdvözlettel,

Matta Árpád
06304887787
rpi@t-online.hu