Elérhetőségi adatok

1055 Budapest, Szalay u. 7.
Telefon: 3119-800, 3311-773,
Telefax: 3117-867
e-mail: muk@muknet.hu
MÜK Számlaszám: 11784009-20603344

Végrendeleti nyilvántartási díj utalása
esetén: 10900011-00000009-63810001
számú számlára
Végrendeletek személyes benyújtása a
1054 Budapest, Szemere u. 8. szám alatti irodában.
Postán történő benyújtása:
1055 Budapest, Szalay u. 7.

Kihirdetett szabályzatok

 

 

 

 

 

 

1. oldal

 

1/2018. (01.29.) MÜK szabályzat

az ideiglenes országos kamarai jogtanácsosi tagozat delegálási szabályairól

13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

a kamarai tagdíjról

12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

a kamarai hatósági eljárásokról

11/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről

A 10/2017. (XI.20.) MÜK Szabályzattal módosított 3/1998. (VI.27.) szabályzat

Fegyelmi Eljárási Szabályzat

10/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

a Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998 (VI. 27.) Fegyelmi Eljárási Szabályzata módosításáról

9/2017. (XI.20.) MÜK szabályzata

az ügyvédi felelősségbiztosítás évenként számított legalacsonyabb összegéről és követelményeiről

8/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi társulásról és az ügyvédi irodaközösségről

7/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az irodagondnokról

6/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az irodahelyiség megfelelőségéről és az egy címre bejelentett irodahelyiséggel rendelkezőkre vonatkozó szabályokról

5/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

az ügyvédi tevékenységet gyakorlók névhasználatának részletes szabályairól

4/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

az ügyvédjelölti és a jogi előadói fogadalom szövegéről

3/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

a kamarai jogtanácsosok felvételének és a jogi előadók nyilvántartásba vételének átmeneti szabályairól

2/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

a területi ügyvédi kamarák által kiadandó pénzmosás megelőzési útmutató tartalmáról

1/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat

egységes szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére

1/2014.(XI.03.) MÜK Szabályzat

a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

1/2014.(XI.03.) MÜK Szabályzat a törvénnyel egységes szerkezetben

a letét- és pénzkezelés, valamint a letétnyilvántartás részletes szabályairól

6/2013. (XI.25.) MÜK Szabályzat

a MÜK Alapszabály módosításáról
(a kitüntetésekről)

1/2013. (VII.08.) MÜK Szabályzat

a MÜK Alapszabály módosításáról
(szabályozási kör: IV.17.)

2/2013. (VII.08.) MÜK Szabályzat a MÜK Alapszabály módosításáról
(székhely: I.5.)

3/2013. (VII.08.) MÜK Szabályzata

a kamarai tisztségviselők választásáról és visszahívásáról
4/2013. (VII.08.) MÜK Szabályzat

a MÜK Alapszabály módosításáról
(Szakmai Bizottság létrehozása: VI.2.)

5/2013. (XI. 25.) MÜK szabályzat

a MÜK Alapszabályának módosításáról

3/2012. (XI.05.) számú MÜK szabályzata a székhelyszolgáltatásról szóló 1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat kiegészítéséről
2/2012. (XI.05.) sz. MÜK Szabályzata az ügyvédjelöltek képzésének szabályairól, az ügyvédek és az ügyvédjelöltek ezzel kapcsolatos feladatairól, valamint a kamaráknak az ügyvédjelöltek képzésének megszervezésével kapcsolatos feladatairól

1/2012. (XI. 5.) MÜK szabályzat

az ügyvédjelöltek foglalkoztatásának tárgyi feltételeiről
7/2011. (X. 24.) MÜK szabályzat
az ügyvédi felelősségbiztosítás legalacsonyabb összegéről
1/2011. (III. 21.) MÜK szabályzat
az ügyvédi hivatás etikai szabályairól szóló 8/1999. (III. 22.) MÜK szabályzat kiegészítéséről
3/1998.(VI.27.) MÜK szabályzat
A Magyar Ügyvédi Kamara 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi eljárási szabályzata az 1/2002. (II. 25.) és a 3/2009. (X. 26.) MÜK szabályzatttal megállapított módosításokkal egységes szerkezetben.
3/2009. (X. 26.) MÜK szabályzat
a MÜK Fegyelmi Eljárási Szabályzatáról szóló 3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat módosításáról
hiányzó szám
2/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
1/2009. (IV. 27.) MÜK szabályzat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását szolgáló ügyvédi tevékenység kamarai ellenőrzésének részletes szabályairól
5/2008. (X. 27.) MÜK Szabályzat az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
hiányzó szám
3/2008. (X. 27.) MÜK szabályzat a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzatának módosításáról [egységes szerkezetben lásd a 2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzatnál]
hiányzó szám
1/2008. (X. 27.) MÜK szabályzat az ügyvéd és az ügyvédi iroda névhasználatáról szóló 5/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról és a módosítással egységes szerkezetbe foglalásról
MINTASZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, a többszemélyes ügyvédi irodák, irodák részére
EGYSÉGES SZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák részére
4/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat az ügyvéd irodájának gondnoka jogköréről és eljárásáról, valamint a meghalt ügyvéd iratainak rendezéséről szóló 6/1999. (III. 1.) MÜK szabályzat módosításáról [egységes szerkezetben lásd a 2/2009. (III. 1.) MÜK szabályzatnál]
hiányzó szám
2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat
Hatályon kívül helyezve
a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról [egységes szerkezetben a 3/2008. (X. 27.) MÜK szabályzattal]
1/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat a székhelyszolgáltatásról
3/2006. (X. 16.) MÜK szabályzat az ügyvédek által készített végrendeletek (haláleseti rendelkezéseket tartalmazó okiratok) központi nyilvántartásáról
2/2006. (III. 20.) MÜK szabályzat az ügyvédi társulásról